Hintliler ineğe taparlar mı?

       Burada (yani Hindistan'da-şu an Hindistan'dayım) 3 yıl çalışmış bir önceki ticari müşavirimiz, yok kardeşim öyle şey, demişti. Ben henüz 3 yılımı tamamlamadım ama söyleyeyim: Hintliler değil de Hindular taparlar. Çünkü Müslüman, Hristiyan olan Hintliler de var. Onlar tapmazlar. Ticari müşavirimiz, Hindular'ın hayvanları sadece sevdiklerini, hatta inek dışındaki hayvanları da sevdiklerini, doğa dostu olduklarını, ama Hindular'ı alaya almak isteyen insanların onların bu hayvan sevgisini yanlış yorumladıklarını söylemişti.

       Evet Hindular inekleri seviyorlar. Hatta filleri ve maymunları da seviyorlar. Sevmedikleri belki sadece kedi var. O nedendir, bilinmez. Ama bana göre problem burada başlıyor. Çünkü Hindular sevdikleri şeylere tapıyorlar. İneği seviyorlar, tapıyorlar. Maymunu seviyorlar, Hanuman isminde maymun kafalı aile işlerinden sorumlu tanrıları var. Fili seviyorlar, fil kafalı Ganeş isminde tansrıları var. Daha devam edilebilir. Fareye tapıyorlar mesela. Paraya tapıyorlar. Çünkü para onlara mutluluk saadet veriyor. Erkeklik uzvuna tapıyorlar. Çünkü o neslin devamını sağlıyor. Makinalara tapıyorlar. Makina onların hayatlarını kolaylaştırıyor. İnanmayan gelsin Hindistan'a, ben bizzat götürüp gezdireceğim tapınakları. İnsan BİR'e inanmazsa bir çok şeye inanmak zorunda.

       Hindu felsefesi anlaşılırsa bütün bunlara açıklık getirilebilir. Yoksa insan, bu çağda bu kafa, diyor. Hindular kısaca sevdikleri ve korktukları her şeye tapıyorlar. Din adamlarına tapıyorlar. Hayatta veya ölmüş. Din adamları zaten kendilerini tanrı ilan etmiş vaziyetteler. Bir afişte şöyle yazıyordu: Sen tanrısın. Ben de tanrıyım. Birlikte ahenk içinde dans edelim!

       Bir Hintli müslümanla konuşuyordum. Sözün arasında, Hindular'dan aya tapan da var mı, diye sordum. Ay insanlara fayda temin ettiği için tapılırmış. Ama güneşe tapan daha çoktur. Hatta sene içerisinde en fazla güneşe tapılır, dedi. Çünkü Güneş daha faydalıymış onlara göre. 

       Caddelerde inekler rahat dolaşırlar. Bazen süslenmiş, birisi tarafından sürülen inekler görürsünüz. Gerçi eskisine nazaran artık fazla göremiyorsunuz ama ineklere adanmış yerler var. Müslümanlar Hindular'a, madem bunlara tapıyorsunuz, neden onları güzel besinlerle beslemiyorsunuz, diye takılıyorlar. Gerçekten inekler sağda solda çöplerle geçiniyorlar. Rezil, sefil durumdalar yani.

      Hindistan'da inek kesmenin cezası 8 yıl hapis. Sadece 1 eyalet hariç, bütün eyaletlerde bu ceza geçerli. O eyalet te komünistler'in iktidarda olduğu Batı Bengal eyaleti. Ha bu arada büyükbaş hayvanlardan sadece inek kutsal. Erkeği kutsal değil yani. Herşeye rağmen Müslümanlar inekleri kesmeye devam ediyorlar. Bunu bilen Hindular şöyle diyorlarmış: Siz beyaz zamanda siyahı, siyah zamanda beyazı kesiyorsunuz. İnekler beyaz, onu gece kesiyorsunuz. Tosunlar siyah, onu da gündüz kesiyorsunuz, demeye getiriyor.

      Buraya gelenlerin en çok sordukları sorulardan biri de: Abi bu ineklerin sahipleri var mı?, oluyor. Cevabım aynen şu oluyor: Ne sahibi? Onlar bu ülkenin sahibi

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !